20 Eylül 2017
İzmir 9 Eylül Üniversitesi “Uluslararası Kadın Konferansı” – 9 Mayıs 2012

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) ve BİMER işbirliğiyle, 9-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında, kadın sorunlarına çözümsel katkıyı kurumsallaştırmak ve yapılan çalışmaların etki alanını genişletme amaçlı,  “Farkındalık ve Özgürleşme” ana teması altında Uluslararası Kadın Konferansı düzenlenecek. Ayrıca konferansta, farklı bölgelerden  gelen kadınlar tarafından çeşitli bildiriler sunulacak.

Konferansta Yer Alan Konu Başlıkları

* Tarihte ve günümüzde kadın olmak
* Kadın, özgürlük, eşitlik ve farkındalık
* Cinsiyet ayrımcılığı
* Kadın hakları ve uluslararası sözleşmeler
* Kamu ve özel sektörde kadının hukuki konumu
* Kadına yönelik şiddet
* Aile Hukuku açısından kadın
* Ceza Hukukunda kadın
* Siyasette kadının yeri ve konumu
* Cumhuriyet öncesi ve sonrasında kadının özgürleşme hareketleri
* Modernleşme ve kadın
* Kadının özgürlük ve eşitlik mücadelesi
* Farklı kültürlerde kadının yeri
* Kadının kimlik arayışları ve toplumsal rolleri
* Dilin egemen politikaların yerleştirilmesindeki önemi
* Kadının farkındalık ve özgürleşmesinde dilin önemi
* Kadının özgürleşmesinde çıkış yolları
* Kadın hareketlerinin tarihçesi
* Türkiye’de kadın hareketleri
* Cumhuriyet devrimi ve kadın
* Tarihe damgasını vuran kadınlar
* Kadının edebiyatta ve sanatta yeri
* Kadın(lık) mitleri/ Mitlerde kadın(lık)
* Kadın ve Eğitim
* Kadın ve Sağlık
* Kadın ve Çevre
* Medyada kadın
* Günümüzde kadın imgeleri
* Küreselleşme, yoksulluk ve kadın
* Küreselleşme ve farklı kültürlerin kadın üzerindeki baskısı
* Farklı dinlerin kadına bakış açışı
* Kadının özgürleşmesinde din ve kültürün etkisi

Konferans Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonları

Uluslararası Kadın Konferansı ile ilgili detaylı bilgi ve iletişim için:

Telefon: (232) 412 16 42 / 43
E-posta: dekaum@deu.edu.tr
Web: dekaum.com/blog/

İlk yorum sizden gelsin!

Yorum Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*